Uddannelse

Uddannelser
Psykolog Pernille Ianev Uddannelser

Pernille Ianev, Cand. Psych. f. 1967

  • Somatic experiencing practitioner, 2008, Traumeheling, Danmark,
  • Autoriseret af Psykolognævnet, 2006
  • Cand. Psych. Københavns Universitet, 2004
  • MA psykologi, Lesley University, Boston, USA, 2001, www.lesley.edu
  • Eksamineret hypnotisør/psykoterapeut, Alchemical Hypnotherapy Institute/American Council of Hypnotist Examiners, USA, 1995
  • Krops- og psykoterapeut, Multiversity, Pune, Indien, 1992,

 

Professionelle medlemskaber:

 

Somatic Experiencing Foreningen  www.seforeningen.dk

Dansk Psykoterapeutforening   http://www.dpfo.dk 

 

Jeg har arbejdet fuld tid som psykoterapeut/psykolog siden 1992 og har haft klinik både i København, Colorado (USA) og i Indien. Udover private klienter, har jeg også undervist i psykoterapi i flere sammenhænge.

Gennem årene har jeg været i berøring med mange forskellige klienter og mange problemstillinger, fra den lette til den tunge ende. Jeg lærer til stadighed utrolig meget om psykologi, terapi og selvudvikling gennem mit arbejde. Jeg er taknemmelig for alle de mennesker, som har åbnet sig overfor mig og betroet svære ting til mig. Det er mig en glæde at kunne hjælpe og støtte et stykke af den vej et menneske går mod et bedre og rigere liv.

For at udvikle mig professionelt deltager jeg løbende i undervisning, supervision, kurser, terapi og uddannelser. Jeg har gået i supervision hos Marianne Bentzen, som er international specialist i traumeterapi og somatisk psykologi, Tove Mejdahl, Cand. Psych. og traumespecialist og Niels Thorning, psykoterapeut.

Siden 1988 har min største interesse været selvudvikling og psykologi. Jeg har deltaget i over 2000 timer selvudviklingsgrupper, efteruddannelse og individuel- og gruppeterapi blandt andet indenfor områderne: gestaltterapi, psykodrama, enneagrammet, traume heling, essens terapi, familie opstilling, humanistisk terapi, åndedrætsterapi, primal terapi og familie terapi. Jeg har fundet inspiration hos: Osho, David Deida, Art Reade, Larry Heller, Peter Levine, Faisal Muqaddam, A.H. Almaas, Chogiam Trungpa Rimpoche, Carl Rogers, Irvin Yalom, Eckhart Tolle og Lakha Lama.

Jeg vil tro, at jeg har over 20.000 klientkontakt timer og 1000 supervisionstimer bag mig. Som medlem af Dansk Psykoterapeut Forening opfylder jeg kravene til efteruddannelse for psykoterapeuter, som er på over 700 timers godkendt uddannelse indenfor psykoterapi (udover grunduddannelsen, som i mit tilfælde er som psykolog i både Danmark og USA).

Fra 1990-1994 boede jeg på et psykospirituelt center i Indien for intensivt at deltage i meditationer og selvudviklingskurser.
For mig er det yderst vigtigt at en terapeut har oplevet klient rollen og har arbejdet gennem mange af sine egne problemstillinger. Dette mener jeg, gør mig mere i stand til at være effektiv, til stede, rummelig og bevidst i rollen som psykoterapeut/psykolog. Det kendskab jeg har til terapi og psykologi, har jeg derfor både fra mine egne oplevelser og fra mine studier. Viden og teori samt direkte kendskab til den menneskelige psyke kan gå hånd i hånd. Når jeg sidder overfor en klient, har jeg den opfattelse, at vi som mennesker har mange af de samme problemstillinger at arbejde med. Jeg ser ikke mig selv som en ekspert eller en person, som er bedre end min klient. Den rejse mine klienter tager gennem deres indre, er også min egen rejse.

Min egen indre rejse har også været en rejse på det ydre plan og jeg har lært meget om mig selv, andre mennesker og om andre kulturer af at bo i udlandet; i Irland, Indien og USA.
Da jeg boede i USA havde jeg egen praksis som psykoterapeut og uddannede mig samtidig til psykolog på Lesley University. Uddannelsen lagde meget vægt på ’self as instrument’ princippet, som betyder, at en god psykolog er i stand til at reflektere over og arbejde på sine egne problemstillinger og sine egne reference punkter. Den teoretiske ramme for psykolog uddannelsen på Lesley University er humanistisk og multikulturel, dvs. at klienten er i centrum og psykologen er opmærksom på kulturelle forskelle hos klienterne.

I 2002 flyttede jeg tilbage til København for at være tæt på min familie og fordi jeg efter mange år i udlandet længtes hjem til en kultur og et sprog, som jeg kender. Min andet hjemland er Bulgarien, som er der min far kommer fra og det meste af min bulgarske familie bor der. De mange år i udlandet og berøringen med mennesker fra mange baggrunde, har lært mig meget om andre mennesker. Også om udfordringerne ved det, at leve i en fremmed kultur eller at være lidt anderledes. Jeg har også lært meget om mig selv og om at den, jeg tror jeg er, kan ændre sig hele tiden. Udover arbejdet i min egen praksis, har jeg arbejdet som psykolog med flygtninge på Tværkulturel Rådgivning og på RCT, et center for rehabilitering af torturoverlevere. Jeg har undervist på Hypnoseskolen i København, www.hypnoseskolen.dk. Og på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor jeg blandt andet udførte konsulentopgaver for Røde Kors.

Jeg har i perioden 2007-2012 undervist i Oslo, hvor jeg startede mit eget institut ‘Institut for integreret hypnoterapi’, som havde fokus på kurser og uddannelse i psykologi og psykoterapi. Jeg synes det er spændende og berigende at kunne dele min viden og erfaring med andre terapeuter.

Siden 2012 har jeg været elev i en psykospirituel skole, som hedder Ridhwan School eller Diamond Approach. Det er et system, som er udviklet af læreren A.H. Almaas. Skolen giver et dybt indblik ind i den menneskelige psyke og personligheden. Vi undersøger hvordan mennesker reagerer, som de gør og hvordan vi kan være mere til stede i livet trods tidligere oplevelser eller traumer.

Det er en nutidig retning indenfor psyko-spiritualitet, som hjælper eleverne til, at opnå højere bevidsthed. Mange moderne retninger indenfor psykologien kombineres med spiritualitet, hvor alle dele af den menneskelige oplevelse og modning tages højde for. Vi lærer, at vi i vores dagligdag kan have spirituelle og dybe oplevelser af nuet og vores sande væsen. Vi kan arbejde samtidig på det spirituelle og personlige plan, og lære at frigøre os fra vores psykologiske begrænsninger og mønstre. Diamond Approach anerkender at alle mennesker er unikke og at der derfor ikke findes en ‘sandhed’ for alle. Vi lærer at udvikle og sætte pris på vores unikke udtryk i verden, så vi kan udtrykke og leve vores potentiale.

Som elev deltager jeg på flere retreats/kurser om året og deltager ugentligt i supervision, egen terapi og gruppe processer. Det forventes at man som elev har en daglig meditations praksis og praktiserer en teknik, som hedder inquiry.

Se mere på http://www.ahalmaas.com

I 25 år dyrkede jeg karate og ridning. Nu dyrker jeg NIA: en dans og kampsportsform, som er udviklet i USA, samt Bikram og Yin yoga, som giver god balance i krop og sind.
Fra 2003 har jeg være involveret i kvindegrupper. Her skiftes vi til at lede gruppen og dette giver god personlig og professionel erfaring med grupper og selvudvikling.

Jeg har fra 2001-2013 deltaget i og været gruppeleder og facilitator på Path of Love. Path of Love er en intens og dybdegående gruppeproces, hvor deltagerne kommer i dybere kontakt med sig selv og lærer at være autentiske. Læs mere på www.pathoflove.net

En del af mit arbejde siden 2013 har været som leder og medejer af klinikken Mitra, hvor mit kontor er. Sammen med min kollega Espen Andli har vi et klinik fællesskab med 13-15 psykologer, psykoterapeuter og undervisere.