PTSD, traumer og kriser

Symptomer på PTSD (post traumatisk stress disorder):

  • Flashbacks (man husker traumet både i drømme og vågen tilstand)
  • Trang til at undgå alt det, som minder om traumet.
  • Angst og uro
  • Vredesudbrud
  • Stress
  • Depression
  • Søvnproblemer

Hvis du har været udsat for en traumatisk situation eller oplevelse, hvor du har følt dig truet på livet eller har været vidne til død eller livstruende begivenheder. Dette kan være overfald, voldtægt, naturkatastrofer, ulykker, krig, fængsel, mobning, biluheld eller sygdom.

Hvis du har PTSD eller har oplevet et traume, kan der gå mange år før du får symptomer. For andre kommer symptomerne kort tid efter. Du vil opleve at hændelsen har ændret dig og du er ikke den samme som før. Dine tanker er kaotiske og du føler angst og stress, især når noget minder dig om traumet. Det kan være når du besøger den by, hvor du voksende op som barn, ser en mand i uniform eller er ude og køre på motorvej.

En krise udløses af en begivenhed, som chokerer dig, men som ikke nødvendigvis er livstruende. Det kan være efter et dødsfald, en skilsmisse, en flytning eller en fyring.
Krisen ændrer dit liv radikalt og du føler at ’gulvtæppet er revet væk under dig’. De ting, som har støttet dig og opretholdt dit liv er nu pludselig væk. Din gamle identitet er ændret og du føler en tomhed eller forvirring.

I terapien vil målet være at stabilisere dig, hvis du er i akut krise eller hvis du er meget ulykkelig eller forvirret. Senere vil fokus i terapien være at bearbejde den traumatiske oplevelse eller det, som har udløst krisen. Dette kan gøres uden at direkte tale om traumet eller hændelserne, afhængigt af hvad, du magter. Der arbejdes på få belastningen ud af kroppen og stabilisere nervesystemet. Dette sker bla. gennem specifikke traumeøvelser også kaldet Somatic Experiencing.

For at læse mere om traumer, gå til traumeterapi siden

Anbefalet litteratur:
In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. Peter A. Levine, 2010
Waking the Tiger: Healing Trauma – The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences. Peter Levine, 1997