Traumeterapi

 

Somatic Experiencing/ SE-metoden

 

Traumebehandling

Somatic experiencing traumebehandling er en yderst virksom metode til bearbejdning af chok og traumer. Næsten alle mennesker har oplevet traumatiske og chokerende ting i deres liv. Det kan have dybe konsekvenser for dit liv, hvis du er påvirket at tidligere traumer og oplevelser, fordi disse ‘sidder’ i din krop og dit nervesystem. Derfor hjælper det ikke altid at bare tale om de traumatiske oplevelser. Derfor udviklede Dr. Peter Levine metoden, som kan fjerne belastningen fra dit nervesystem og din krop. Så du kan opleve at blive fri for traumet. Dr. Peter Levine har igennem 30 år forsket i menneskers og dyrs reaktioner på traumer og hvordan traumer påvirker vores hjerner, nervesystem og fysiologi. Metoden adskiller sig en hel del fra samtaleterapi, da kroppen og nervesystemet er i centrum. Metoden er særlig virksom til disse problemer og oplevelser:

 

 • Vold
 • Overgreb

  traumaterpi-psykolog
  Traumeterapi
 • Sygdom
 • Pludselige dødsfald
 • Ulykker
 • Trafikulykker
 • Operationer
 • Mobning
 • Sygdom
 • Barndomstraumer
 •  PTSD
 • Krig

 

 

Fælles for disse oplevelser er, at du har oplevet at føle dig truet på livet eller på din identitet (følelsen af den du er som menneske). Du er nu i en indre stress tilstand, hvor din krop stadig ubevidst føler sig truet og parat til at kæmpe eller flygte. Eller måske er din krop lukket ned og du mærker ingenting, eller du registrerer det som en depressiv tilstand.
Mange symptomer opstå, som følge af disse reaktioner.

 

Typiske symptomer kan være:

 • Smerter
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Angst
 • Uro
 • Kronisk træthed
 • Fobier
 • Depression
 • Ude af kroppen oplevelser
 • Uforklarelige symptomer

 

Metoden fokuserer en hel del på de kropsfornemmelser, som kommer op under terapien. Opmærksomhed på kroppen gør det muligt, at frigøre den energi, som er blevet ophobet i organismen, som resultat af traumet. Terapien har også fokus på nervesystemets tilstand og der bruges teknikker, som understøtter nervesystemet i at genfinde sin balance. SE metoden er en ressource orienteret metode. Det vil sige, at der både er fokus på problemer og løsninger på disse. Ressourcer er din indre tilstand af balance og positive oplevelser fra dit liv, som til tider kan være overskygget af problemer.

Den nyeste forskning indenfor psykoterapien og traumer peger hen imod at det er vigtigt i terapien at finde en balance mellem det positive (ressourcer) og det negative (problemet), samt at komme i kontakt med kroppen, for derigennem at opløse traume tilstanden. Traumer kan sjældent opløses gennem tanker og analyser, da de lagres i en del af hjernen, som ikke er tilgængeligt af den mentale vej. Derfor oplever mange mennesker, som har været udsat for traumer, at terapi som kun fokuserer på at ændre tanker eller at tale om problemer, ikke virker. Dette er fordi traumet ikke bliver løst ved hjælp af disse metoder, men bliver midlertidigt ’tæmmet’. Hvis traumetilstanden og problemerne den medfører skal løses, skal hele kroppen/organismen behandles og her er SE-metoden særligt effektiv.

 

Hvordan opleves en SE session?

Sessionen opleves som en blanding af samtale terapi og en rejse ind i kroppen. Jeg guider din krop hen mod at afslutte de bevægelser, som ikke blev afsluttet under den traumatiske hændelse. Når dette sker, kan du opleve en kropslig og følelsesmæssig forløsning og du vil føle dig afslappet og rolig. Det vil føles som om traumet mister sin ’magt’ og når du tænker på det igen, virker det ikke truende. I SE bliver du aldrig bedt om at genopleve traumet, men i stedet at opleve det på en ny måde, med de ressourcer til stede, som ikke var til stede i den virkelige situation.

 

Terapi for barndomstraumer og udviklingstraumer

Mange af de traumer vi oplever i barndommen, er ikke nødvendigvis livstruende. Men fordi barnet er fysisk og psykisk sårbart, og har et nervesystem og en hjerne, som endnu ikke er fuldt udviklet, kan negative oplevelser opleves som meget truende.

Det lille barn er afhængig af sine forældre på alle planer. Barnet har brug for forældrene til at udvikle sig personligt og lære sig selv og sine følelser at kende. Dette sker gennem et unikt samspil mellem forældrene (især mor) og barnet. Også hjernen udvikles gennem kontakten. Når babyen græder, tager moderen den op og vugger den. Babyen hjælpes til at håndtere verden og sine egne følelser.

Hvis den voksne ikke lytter til babyens signaler, fordi den voksne er stresset eller mangler empati, vil barnet vokse op med kaotiske følelser eller vil ikke kunne forstå sine følelser. Hvis barnet stresses af omgivelserne pga. manglende omsorg, kontakt og kærlighed eller hvis der er overgreb eller vold, vil dette påvirke både hjernens og personlighedens udvikling. Barnet vil som voksen være mere styret af den ’primitive’ del af hjernen, som handler om overlevelse. Der vil være tendens til angst og lavt selvværd, fordi verden opleves som farlig, andre mennesker kan man ikke stole på og man føler sig uværdig og uelskelig.

Desuden kan andre traumer, som barnet har oplevet forværre senere symptomer. Andre traumer kan være mobning, ulykker, hospitalsophold og vold.

Til behandling af barndomstraumer bruger jeg Somatic Experiencing kombineret med Psykodynamisk terapi.

 

Neuroaffektiv psykoterapi

Indenfor de sidste år er psykologer og psykoterapeuter begyndt at se på sammenhængen mellem hjernens funktioner, menneskelige relationer og udvikling fra tidlig barndom til voksenalder.

Det menes, at vores tidlige tilknytningsmønstre til vores forældre og særligt vores mor, går igen i mange senere relationer. Forældrenes evne til at knytte sig og være i samspil med barnet påvirker barnets billede af selv og andre. Hvis forældrene ikke har overskud til at tage sig af barnet, lærer det, at det ikke kan stole på andre og føler sig ’ikke god nok’.

Gennem hjerneforskningen kan man se, at samspillet mellem barnet og forældrene sætter ’spor’ i barnets hjerne og barnets hjerne udvikler sig forskelligt afhængig af den påvirkning barnet får fra forældrene. Hvis barnet ikke bliver passet, stimuleret, får nok fysisk og psykisk kontakt, vil hjernen udvikle sig anderledes end hos et barn, der har oplevet at få dette.

I neuro affektiv psykoterapi sammenlignes samspillet mellem terapeut og klient med samspillet mellem barn for forældre. Dette vil i praksis sige, at terapeuten har mulighed for at påvirke klientens hjerne og være medvirkende til, at klientens hjerne ændrer sig. Altså nye spor danner sig.

En terapeut som arbejder ud fra disse teorier, har fokus på det, man kalder spejlneuroner. Spejlneuroner får os til at blive ’smittet’ med andre menneskers følelser på godt og ondt. Gennem denne proces, kan terapeuten ’smitte’ klienten med overskud, nye ressourcer og evnen til at kunne ’rumme’ sig selv.

I neuro affektiv psykoterapi er terapeuten også opmærksom på hvilke dele af klientens hjerne og nervesystem påvirkes under terapien og kan bevidst forsøge at påvirke disse, så der kommer mere balance i samspillet mellem forskellige dele af hjernen og nervesystemet. På denne måde er neuro affektiv psykoterapi beslægtet med traumeterapien, som også har fokus på hjerne og nervesystem, til forskel for traditionel psykoterapi, der hovedsagelig har fokus på klientens mentale processer, overbevisninger og tanker.

Eksperterne indenfor området i Danmark er psykolog Susan Hart. Andre eksperter på området er Dr. Larry Heller og Daniel Siegel

Jeg har taget i den 3-årige Somatic Experiencing Practitioner uddannelse, som er en efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter. Jeg blev færdig i 2008 og har siden deltaget i mange kurser og supervision i metoden. Samt efteruddannet mig indenfor  neuroaffektiv psykoterapi.
Jeg er medlem af den danske SE forening. Du kan læse mere om metoden på www.seforeningen.dk eller på www.traumahealing.com

Anbefalet litteratur:

Udviklingstraumer, Larry Heller, 2016

Traume Heling, Diane og Larry Heller, 2017

Helbredelse af traumer, Peter Levine, 2017

Smertegrænsen, Lars Sørensen, 2005

Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Susan Hart, 2016

In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. Peter A. Levine, 2010

Waking the Tiger: Healing Trauma – The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences. Peter Levine, 1997

 

 

Traumeterapi og Somatic Experiencing hos Psykolog Pernille Ianev