Psykoterapi

psykolog København, psykoterapi København, psykoterapi frederiksberg, psykoterapi KBH
Psykoterapi

Psykoterapi sessioner hjælper dig med at blive klar over problemstillinger og mønstre i dit liv og finde værktøjer til at arbejde på, at ændre disse til noget positivt.

Psykoterapi hjælper dig til at få mere bevidsthed om dig selv og dine muligheder for at leve anderledes. Desuden hjælper psykoterapi med at komme til bunds i problemstillinger og give slip på mønstre fra fortiden. Du vil opleve forøget frihed som menneske, når du giver slip på dine begrænsninger og det, som plager dig fra fortiden eller dit nuværende liv.

Da der ikke findes to personer med helt samme behov eller helt samme problemer, bruger jeg mange forskellige terapiformer og teknikker. Jeg forsøger under terapien at finde den metode, som er mest effektiv og virker bedst for dig.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi har til formål, at hjælpe dig med at få et bedre liv og leve op til dit potentiale. Dette sker gennem kontakten til psykologen/psykoterapeuten, som hjælper og støtter og strukturerer denne kontakt. Forandringen i din psyke sker ved, at psykologen/psykoterapeuten bruger teknikker, øvelser og en speciel form for samtale, som får dig til at handle, tænke og føle på en ny og mere konstruktiv måde.

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Hvordan foregår terapi timen og terapiforløbet?

I terapitimen er det klienten, som er i fokus. Dette er som regel en lettelse, da det ofte er rart at blive lyttet til og få mulighed for, at snakke om det du går og tænker på og føler. Men det kan også være lidt ubehageligt at være i centrum og tale om det, som gør ondt. Derfor kan du regne med min fulde opmærksomhed og støtte uanset hvad, du bringer op.

I begyndelsen af terapien (de første 1-3 gange) vil vi sammen forsøge, at få et overblik over, hvilke problemer du har.

Jeg har en aktiv rolle i terapien og bruger de metoder, som jeg vurderer passer bedst til dig. Jeg har arbejdet som psykolog og psykoterapeut siden 1992 og har erfaring med mange forskellige metoder og teknikker. Der er ikke en metode, som passer på alle, så jeg vil vurdere hvilken terapiform, vil være mest effektiv for dig.

En del forskning peger på, at samspillet mellem psykoterapeut/psykolog og klient er meget vigtigt og en forudsætning for effektiv terapi. Dette samspil lægger jeg meget vægt på under terapien, så du altid føler dig tryg, lyttet til, ’mødt’ og respekteret som menneske.

For mig er psykoterapi mere end ’bare’ at lytte eller give ’gode råd’, selvom dette kan være relevant i visse tilfælde. Jeg forsøger i terapien, at hjælpe og støtte dig i, at få bearbejdet og forløst dybe problemstillinger. Målet er, at du finder frem til og transformerer roden til de problemer du har, så du kan give slip på det, der begrænser dig og få en bedre indre balance. Min tilgang har fokus på selvudvikling og dyb forvandling, og ikke symptombehandling. Jeg håber du gennem terapien vil opleve at komme mere i kontakt med dig selv, dine følelser og dine behov på en ny og bedre måde.

Da dine problemer nok har været undervejs i mange år, skal du regne med at gå hos mig mindst 6 gange, men mange klienter går hos mig længere. Du burde mærke en forbedring indenfor de første par gange. De fleste klienter er i terapien 2-4 gange om måneden.

Som led i din terapi er det muligt, at du får hjemmeopgaver, som du laver mellem terapitimerne.

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Helhedsorienteret psykoterapi

Helhedsorienteret psykoterapi bygger og integrerer mange forskellige teorier, metoder og terapiretninger i terapien. Der arbejdes med alle dele af mennesket og psyken: tanker, overbevisninger, følelser, indre oplevelser, kroppen og det spirituelle.

Når der arbejdes med helheden og en integrering af mange elementer i terapien, vil ændringer ske hurtigere og være mere varige.

I helhedsorienteret psykoterapi er klienten i centrum og klientens har nøglen til de ændringer, som skal finde sted. Psykologen eller psykoterapeuten er ikke ekspert, men en person, som kan hjælpe klienten finde svaret i sig selv.

Helhedsorienteret psykoterapi har ikke kun fokus på dine problemer og symptomer, men også på løsninger, og dine ressourcer og styrker. Terapien har til formål at skabe dybe indre forandringer, så du kan lære dig selv bedre at kende, blive mere bevidst og samtidig opnå lindring af symptomer og problemer i dit liv.

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Følelser i terapien

I terapien kan du forvente, at følelser kommer op. Dette er helt normalt. Hvis du længe har holdt dine følelser inde eller ikke har snakket ærligt med nogen om dine problemer før, er det en normal reaktion, at græde i terapitimen. At kunne fortælle et andet menneske om det, du føler vil virke lettende.

Det positive ved dette er, at det viser, at din krop og psyke er klar til at give slip på noget. Desuden hjælper vores følelser os til at organisere og bearbejde vores oplevelser, samt at skabe kontakt med andre mennesker. Når du i terapien udtrykker, sætter ord på og kommer i kontakt med dine følelser, vil der ske ændringer i din psyke. Dette sker fordi følelser ofte er forbundet med dybere temaer og ved at mærke følelserne, kan negative oplevelser fra fortiden opløses. Uforløste følelser kan sætte sig i kroppen som spændinger og negative tanker, og når du mærker dem, vil du opleve en lindring. Som psykolog er det min rolle, at hjælpe dig med at udtrykke dine inderste følelser.

Tanker og overbevisninger i terapien/kognitiv terapi

I terapien arbejder vi med de negative tanker og overbevisninger, som påvirker dit liv. Det kan være negative tanker om dig selv, katastrofetanker, sort/hvid tænkning eller høje indre krav. Som udgangspunkt arbejder vi ikke på at ændre tankerne, men på at bearbejde de følelser, som er forbundet med dem og forstå hvor de kommer fra. Gennem bearbejdning, forståelse og undersøgelse, vil tankemønstrene ændre sig af sig selv.

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Kroppen i terapien

Kroppen er ofte overset i terapi, da vi som regel forbinder terapi med at snakke. Men kroppen rummer mange ubevidste følelser og oplevelser, som kan bruges i terapien. Når du er opmærksom på kroppen i terapien får du en pause fra at snakke og i stedet kan du føle dig mere til stede i nuet. I traumebehandling bruges kropsbevidsthed til at bearbejde traumerne.

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Mindfulness og opmærksomhed i terapien

At bruge mindfulness og opmærksomhed i terapien betyder, at du lærer at være til stede med det som sker i nuet. Du lærer at opservere dine tanker, oplevelser og følelser, frem for at forsøge at ændre dem. Dette i sig selv kan hjælpe til at løse problemer og symptomer.

Nogle af de teknikker jeg bruger er:

 • samtaleterapi
 • psykodynamisk terapi
 • somatic experiencing
 • traume terapi
 • kropsorienteret terapi
 • kognitiv- og adfærdsterapi
 • meditation og mindfulness
 • regression
 • hypnose
 • indre barn
 • voice dialogue / psykosyntese
 • gestaltterapi
 • coaching
 • drømmetydning
 • ressourceorienteret terapi
 • humanistisk og dybdepsykologi

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Voksne børn af alkoholikere

I Danmark er det desværre meget udbredet, at børn vokser op med, at en eller begge forældre er alkoholikere. Konsekvenserne følger dig fra barndom til voksenalder.

Symptomer på, at du som barn blev påvirket af dine forældres alkoholisme:

• Mistillid til autoriteter
• Lavt selvværd
• Perfektionisme
• Føler sig som offer
• Vil have kontrol
• Svært ved at mærke sine behov
• Parforholdsproblemer
• Ensomhed
• Befinder sig i hjælper rolle
• Svært at slappe af
• Konfliktsky
• Følelse af at være anderledes eller udenfor
•Søgen efter anerkendelse
• Angst for at blive afvist
• Uro når det går godt

Voksne børn af alkoholikere søger ofte terapi, fordi de har oplevet en barndom med usikkerhed, angst, utryghed og svigt. Dette kan give sig udtryk i mange problemer som voksne. Fundamentet for hvordan du fungerer som voksen afhænger meget af, hvordan du blev behandlet som barn. Som barn af alkoholikere ved du aldrig hvad du kan forvente og det er svært at stole på andre. Måske er far i godt humør og har gaver med hjem, eller han kommer fuld hjem i dårligt humør og vil ikke forstyrres. Barnet lærer at opfange signaler, som fortæller hvor mor eller far befinder sig humørmæssigt, for på den måde at kunne ændre adfærd efter hvad, der føles mere sikkert. Et barn vil altid søge trygheden og hvis mor og far er utrygge, vil barnet føle angst og usikkerhed. Et barn af alkoholikere lærer, at det er vigtigere at være opmærksomme på andre end sig selv. Når far eller mor skælder ud eller er voldelige, må barnet gemme sig indtil faren er drevet over. Hvis mor og far drikker så meget, at barnet må sørge for mad til sig selv og sine søskende kan det føles som at være ligegyldig. Kaos, svigt og usikkerhed opleves som meget truende for barnet, der har brug for stabilitet for at kunne udvikle sig normalt. Barnet vil ofte føle sig anderledes, isoleret og ensom, fordi det er et tabu, at mor og far drikker og fordi det, der foregår hjemme ikke føles ’normalt’, men ingen taler om det. Familien isolerer sig ofte fra omgivelserne, så ingen opdager hvor galt det står til i hjemmet. Barndommen overleves ved, at barnet tager mere ansvar og opfører sig som en lille voksen, som en måde at kompensere for de mangler, som er derhjemme.

Terapien starter med en bevidstgørelse omkring hvordan dine forældres alkoholproblemer har påvirket dig som barn. Du begynder at forstå, at det du troede var normalt, ikke var det og at dine forældres adfærd ikke var ok. Gennem terapien sker en bearbejdelse af de svigt, du har oplevet og gamle følelser af svigt, vrede og sorg kan forløses. Du lærer at mærke dine egne behov og lytte til dig selv, og give slip de steder, hvor du har taget for meget ansvar. En indre følelse af tillid opbygges og du stoler mere på dig selv og andre. Terapien kombinerer samtale, traumeterapi og hypnoterapi, afhængigt at dit behov.

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Dysfunktionelle og usunde familier

Den familie vi er opvokset i og særligt forholdet til vores forældre og de voksne, som har opdraget os, er grundlæggende for vores forhold til os selv og for dannelsen af vores personlighed. Vi lærer hvem vi er fra samspillet mellem vores familie og os selv.
Relationen til forældrene og særligt moderen, er livsvigtig for det lille barn. Disse tidlige relationer er en model for det forhold vi har til os selv og andre mennesker.

Traumer og svigt i barndommen opstår når vores forældre ikke er i stand til at varetage vores behov. Mange faktorer spiller ind på forældrenes overskud til at passe på barnet. For eksempel stress, misbrug, vold, familieproblemer, aborter, sygdom i familien, fødselsdepression, flytninger, indlæggelser, ægteskabsproblemer, andre søskende, sygdom, depression og samfundsmæssige faktorer. Der kan også være traumer og hændelser, som ikke relaterer direkte til forældrene, for eksempel mobning, krig, søskende konflikter og ulykker. Som børn har vi behov for tryghed, kærlighed, omsorg, fysisk kontakt, vejledning, opmærksomhed, spejling, støtte, ros og beskyttelse.

I dårligt fungerende og dysfunktionelle familier, findes følgende problemstillinger:

• Manglende struktur og forudsigelighed
• Rigide eller udflydende familie roller
• Rigide eller udflydende grænser
• Børnene opfører sig som voksne
• Kaos, fysiske og psykiske overgreb
• Manglende kommunikation om eller fornægtelse af følelser
• Fraværende forældre

Resultatet for barnet (og siden den voksne) er følgende problemer:

• Skyldfølelse
• Skam
• Angst for at blive forladt
• Konfliktskyhed
• Sort/hvid tænkning
• Behov for kontrol
• Over ansvarlighed
• Ude af kontakt med egne behov

psykoterapi københavn, psykoterapeut københavn

Anbefalet litteratur:

Will I Ever Be Good Enough?: Healing the Daughters of Narcissistic Mothers. Karyl McBride, 2009
Adult Children: Secrets of Dysfunctional Families. John Friel and Linda Friel, 1991
Healing the Child Within: Discovery and Recovery for Adult Children of Dysfunctional Families. Charles L. Whitfield
The Drama of Being a Child : The Search for the True Self by Alice Miller, 1995