Parterapi

parterapi

 

Parterapi kan hjælpe hvis I har problemer med:

 

Jalousi og kontrol

Utroskab og affærer

Skænderier og konflikter

Dårlig kommunikation

Seksuelle problemer

Mangel på romantik eller interesse

Overvejer skilsmisse

Mangel på respekt

Vold

Børn og praktiske opgaver

Økonomi

 

Parterapi har følgende formål:

 

At etablere sund kommunikation og åbenhed

At lære at lytte til den anden

At udtrykke forventninger og behov

At tilbringe til sammen

At have en fælles plan for fremtiden

At have din partners bedste for øje

At løse konflikter

 

Min måde at arbejde med par er inspireret af Imago terapi, systemisk og psykodynamisk parterapi. Jeg arbejder også ud fra David Deidas, Sue Johnsons, Dr. John Gottman og John Grays teorier omkring forskellighederne mellem mænd og kvinder, samt tilknytningsmønstre. Omkring kommunikation er jeg inspireret af Marshall Rosenbergs ’Girafsprog’.

Hvordan foregår parterapi?

De fleste par tager kontakt til en parterapeut, når forholdet har været i krise længe. Mange overvejer skilsmisse og tænker parterapien, som den sidste mulige løsning. Det er en svær beslutning, at skulle dele sine problemer i forholdet med en ‘fremmed’. Det er ikke altid at begge parter er lige indstillede på, at komme i parterapi. Så det kan være en stor overvindelse, at tage beslutningen.

Fordelen ved at tale sammen med en parterapeut er, at I kan få mulighed for at tale sammen med en neutral tredjepart.

Som parterapeut er det min opgave at være objektiv. Det vil sige, at jeg ikke vælger side, men forsøger at mægle og fordele tiden lige mellem begge. Under sessionen kan I begge få luft for ting, som kan være svære at sige derhjemme, når I er alene. Samtidig  kommer jeg med forslag og feedback til jer. Formålet er ikke at bebrejde din partner, men at forsøge, at tage ansvar for dine egne følelser, oplevelser og behov. Dette vil jeg hjælpe jer med, da det ofte kan være nemmere at se din partners ’fejl’ end dine egne. Målet er at I begge bliver klogere på jer selv og hinanden.

For nogle par kan dette være en stor lettelse og de vil opleve en større forståelse og nærhed. For andre kan det være svært at være ærlige eller at høre det, den anden siger. Jeg forsøger at hjælpe jer gennem konflikterne og følelserne, så I kan kommunikere og relatere på en bedre måde.

Det er vigtigt, at I som par er indstillet på, at sætte tid af til at arbejde på jeres forhold udenfor parterapien og lave de hjemmeopgaver, som jeg giver jer med hjem.

Det moderne parforhold

Det moderne menneske har mange udfordringer i hverdagen, da vi lever med en stor grad af kompleksitet i hverdagen. Mænd og kvinders roller har ændret sig væk fra de traditionelle roller til et større overlap mellem kønnene. Kønsrollerne er ikke så fastgroede og vores behov og ønsker er ikke længere begrænset til økonomisk eller fysisk sikkerhed. Begge parter søger oftere end tidligere en større grad af tilfredshed og mening i parforholdet. Dette er både en udfordring og en mulighed for at vokse som mennesker i parforholdet. De gamle mønstre og leveregler fra tidligere generationer kan ikke bruges. Det er vigtigt, at vi lærer nye redskaber, som kan skabe større tilfredshed i vores liv, både alene og sammen. Vi skal lære at tage ansvar for vores følelser og behov, og ikke give vores partner skylden for vores problemer. Den nyeste tendens indenfor parforhold er, at vi arbejder sammen omkring at skabe større tilfredshed og glæde hos hinanden.

Intimitet

Intimitet er oplevelsen af at være tæt på et andet menneske uden filter eller beskyttelse. At dele med og blive set af den anden uden at gemme sig. Intimitet giver en følelse af tilfredsstillelse og mening.

Fordi så mange af os ikke føler os gode nok eller værd at elske, er vi både bange for intimitet. Fordi vi er utilfredse med os selv og vores ’negative’ sider, tror vi ikke på at et andet menneske kan elske og acceptere os.

Så når vi er i et parforhold eller nærmer os den anden, undgår intimitet ved at skabe skænderier, konflikter og afstand i stedet for at være ærlige og dele vores oprigtige følelser. Vi har affærer eller arbejder for meget, eller børnene fylder alt.
Eller med tiden mister vi den følelse af intimitet, som vi havde med vores partner tidligt i forholder, da vi var forelskede.
De fleste mennesker længes efter intimitet og nærhed, selvom det kan være skræmmende.

Forelskelse og parforholdets stadier

Ifølge nogle psykologiske teorier, bliver vi forelskede i en person, som minder os om vores tidlige oplevelser med vores forældre. Vi søger ubevidst hen mod det, vi kender på godt og ondt. Derfor ses ofte et mønster i alle de forhold og partnere vi har haft. Når vi bliver forelskede er vi fyldt med håb og længsel efter at blive elsket og set. I den første fase af forelskelsen, føler vi, at vi har fundet en ellers forsvunden del af os selv. Vi har fundet vores ’bedre halvdel’ og føler os hele. I første stadie kan vi ikke være foruden vores kære og det giver både energi og mening af være sammen så meget som muligt.

Andet stadie af forholdet opdager vi, at den anden ikke er helt så vidunderlig, som vi først havde håbet på. Dette sker efter 3-9 måneder inde i forholdet. Vi bliver skuffede og sårede over den anden. Vi føler os snydt og afvist, når den anden ikke kan dække alle vores behov eller give os kærlighed hele tiden. Dette udløser ofte skænderier, bebrejdelser og usikkerhed.
Her kan mange par komme i tvivl om forholdet og mange går fra hinanden. Her er det nødvendigt for parret at finde ud af, om de har en fremtid sammen.

I de næste stadier af forholdet kan der være perioder, hvor der er harmoni og andre hvor der er afstand mellem parterne. Her kan mange usunde mønstre udvikle sig, fordi det kan være svært at udrykke sine følelser eller at være der for den anden. Begge parter vil gerne have kærlighed og omsorg fra den anden, men det kan være svært at give dette, især hvis man er stresset.

Følelser og behov

Når følelser og behov ikke bliver udtrykt direkte, vil man forsøge at bruge andre (usunde) strategier for at få sine behov dækket. Dette kan være alt fra trusler til kontrol, til kritik, bebrejdelser, afstraffelse, afvisning, at virke kold, angreb og at surmule. Dette skaber komplikationer og forvirring.
Forholdet kommer ud på et sidespor, så i stedet for kærlighed og omsorg, udvikler forholdet sig til en slags krig.

At udtrykke følelser og bede om det, vi har behov for kan være utrolig svært. Selvom det er partneren, som står os meget nær, kan det være sårbart og skræmmende at udtrykke sig selv. Vi er bange for at blive afvist eller at være ’forkert’. Men den eneste vej ud af magtkampen og krigen er, at begynde at tale ærligt om vores følelser og åbne op overfor den anden.

Typiske negative mønstre og udfordringer i parforholdet

Manglende tid sammen. De fleste par har travlt med mange pligter på arbejdet eller i familien, som gør at parforholdet ofte bliver nedprioriteret. Den intimitet som der var i starten bliver til afstand, kulde, ligegyldighed og liv, som leves parallelt. Hvis dette står på længe, kan der være en fare for, at parret ikke kan finde tilbage til hinanden igen. Dette kan ende i skilsmisse eller utroskab. Det er vigtigt at prioritere tid sammen som par, selv i en travl hverdag.

Tiden efter forelskelsen har lagt sig kan være en svær og forvirrende tid. Du har ikke samme dybe og intense følelser for din partner. Du begynder måske at tvivle på, om han/hun er den rette for dig. I starten af forelskelsen så du alle din partners positive kvaliteter og nu ser du også mange negative kvaliteter. I denne fase af parforholdet kan begge parter blive irriterede, skuffede eller fortvivlede.

Projektioner. Vores partner repræsenterer ofte aspekter af os selv, som vi ikke er i kontakt med, både negative og positive. Dette kan skabe både beundring af vores partner, længsel efter at være tæt forbundet med han/hende eller konflikter. Konflikter opstår fordi vi ser fejl og mangler i vores partner, men har svært ved at se, at dette handler om os selv. Vi lægger kvaliteter, følelser og egenskaber over på den anden uden at tage ansvar for, at disse også er i os selv.

Kritik. Det kan være svært at tage ansvar for sine følelser og behov. Når vi ikke mærker dem eller taler med vores partner om dem, kan de blive til kritik. Vi synes vores partner er problemet og vi begynder at hakke på den anden. Vi giver dem skylden for vores problemer. Vi kritiserer og skælder ud istedet for at fortælle om vores følelser og behov til vores partner. Kritik skaber afstand og konflikter og kan i sidste ende ødelægge forholdet.

At tackle følelser. Iforholdet har den ene partner ofte tendens til at ’minimere’, det vil sige de undgår følelser og udtryk af dem. De har tendens til at undgå partneren, isolere sig og skubbe den anden partner væk. Den anden partner har ofte tendens til at ’maksimere’ i forholdet, hvilket vil sige, at han/hun udtrykker sine følelser og vil forsøge at opnå kontakt med eller klynge sig til sin partner. Dette kan opleves af den, som ’minimerer’ som overvældende og ’hysterisk’, og han/hun vil trække sig tilbage. Dette gør at den, som ’maksimerer’ føler sig afvist og ensom.

Seksuelle problemer opstår ofte fordi partnerne ikke har samme seksuelle behov. Den ene føler sig seksuelt frustreret og den anden føler sig presset. Der kan også med tiden ske det, at forholdet udvikler sig til mere et venskab end et seksuelt forhold. Dette kan ske fordi hverdagen med børn og arbejde bliver prioriteret frem for forholdet. Seksuelle problemer kan også bunde i manglende intimitet og nærhed på et følelsesmæssigt plan. Partnerne er gledet fra hinanden og har ikke samme nærhed som da de var forelskede.

Medafhængighed betyder, at den ene eller begge partnere føler sig ’afhængige’ af hinanden og kan ikke fungere uden den anden. De udfylder følelsesmæssige eller praktiske behov for hinanden, så de ikke kan undvære hinanden. Begge eller den ene partner bliver uselvstændig og har ikke sit eget liv eller egne venner. Dette forårsage konflikter, depression, skænderier og et ’tomt’ pligtfyldt forhold.

Manglende polaritet. I følge David Deida, er det vigtigt at der er forskel på manden og kvinden i forholdet, for ellers forsvinder polariteten og tiltrækningen, og parterne mister interessen for hinanden eller er utro. Når partnerne kan acceptere, at de ikke behøver at være ens. Når de forstår, at deres behov og reaktioner er forskellige, kan de begynde at få en dybere forståelse for hinanden og der vil være færre konflikter. Forholdet kan i stedet begynde at blomstre og parterne kan støtte og give til hinanden frem for at skændes.

Barndomssvigt og oplevelser bliver trykket på, at din partner. Du oplever at gamle svigt bliver aktiveret i forholdet. Du føler du ikke kan stole på den anden og skubber din partner væk. Begge parter bliver påvirket af dette og har forskellige måder at reagere på. Nogle mennsker bliver kolde og trækker sig væk, andre bliver aggressive og andre igen bliver tryglende og presser på for at få nærhed. Hvis du i din barndom har oplevet at blive svigtet, drømmer du måske om, at din partner kan give dig den kærlighed og omsorg du ikke fik som barn. Når din partner er fraværende eller afvisende, bliver dine traumer og svigt gen-aktiveret. Dette kan være meget smertefuldt. I et parforhold er det muligt at reparere disse gamle svigt sammen med sin partner.

For at forbedre kommunikationen i parforholdet, kan I prøve følgende teknik:

Girafsprog kaldes også for ikke-voldelig kommunikation og er et udtryk for en særlig måde at kommunikere på, som foregår i 4 trin:

Trin 1: (Hvad skete der) Du beskriver fakta uden fortolkning og følelser

Man tager udgangspunkt i fakta og beskriver disse, mens man undlader at fortolke eller blande følelser ind.

Trin 2: (Følelser) Du udtrykker, hvad du føler/følte i den situationen.

Trin 3: (Behov) Du udtrykker, hvilke behov du har i den forbindelse.

Trin 4: (Anmodning) Du beder om det, du har brug for helt konkret.