Lavt selvværd

depression København, depression psykolog København, psykoterapeut København
Best Psykolog i København

Symptomer på lavt selvværd:

 • Selvkritiske tanker og utilfredshed
 • Søger ros fra andre
 • Handlingslammelse
 • Generthed
 • Skyld/skam følelse
 • Perfektionisme
 • Angst for kritik
 • Tilbageholdenhed
 • Behagesyg / ’pleaser’

Vores selvværd handler om vores syn på og vores følelser omkring os selv som mennesker. Hvis vi har godt selvværd har vi en stabil fornemmelse af, hvem vi er og hvad vi vil. Vi har en identitet og en indre kerne. Vi er i kontakt med vores behov og følelser, samt kan sætte grænser overfor andre. Vi kender vores værdier og vores egen værdi. Vi føler, at vi har ret til at være den vi er. Vi er ikke bange for at prøve nye ting.

Hvis du har lavt selvværd har du en følelse af ikke at være god nok eller at være forkert. Du plages ofte af negative tanker og selvbebrejdelser. Du sammenligner dig med andre og synes alle andre er bedre end dig. Du har meget høje standarder og krav overfor dig selv og for hvordan du skal være, håndtere livet og hvad du skal opnå. Hvis du ikke er perfekt, så er det ikke ok og du kan bruge meget tid på, at tænker over dine fejl. Fordi du har høje krav til dig selv om perfektionisme, kan du opleve at udsætte ting eller undgå situationer, fordi du er sikker på, at du vil fremstå som ’dum’ eller det vil ikke være godt nok. Fordi du har svært ved at give dig selv ros og bekræftelse, søger du det udefra. Du forsøger at gøre alt perfekt og gøre det, andre forventer af dig. Men selv når du får ros og anerkendelse, kan du have svært ved at tage det alvorligt. Når du får kritik, kan du bryde helt sammen og være oversvømmet af skam. Det er svært for dig at sige fra og sætte grænser overfor andre, fordi dette kan føre til manglende anerkendelse af dig eller konflikter og kritik.

Årsager til lavt selvværd:

 • Du har oplevet mobning eller vold
 • Dine omgivelser har stillet høje krav
 • Manglende ros og kærlighed i barndommen
 • Dine forældre var stressede og fraværende
 • Du blev skældt ud og kritiseret som barn

Selvværd opbygges gennem vores opvækst gennem det samspil vi har med andre, især vores forældre. Hvis vi får positiv opmærksomhed, ros, kærlighed og accept, får vi et positivt syn på os selv. Vi får en oplevelse af, at være elsket og noget værd. Hvis ikke bliver vi usikre på os selv og kritiske overfor os selv.

Fokus områder i terapien (depression og lavt selvværd):

Terapien fokuserer på, at du kommer i kontakt med dine følelser, behov og dine grænser. Igennem terapien lærer du at få et mere positivt syn på dig selv og lærer at drage omsorg for dig selv. I stedet for selvkritik udvikler du større forståelse og medfølelse for dig selv. Oplevelser fra barndommen og fortiden bearbejdes, så de ikke længere tynger dig.

Overjeget og den indre dommer/indre kritiker

Den indre dommer eller kritiker er den stemme inden i os, som kritiserer, dømmer, bebrejder og skælder os ud. Den opstiller regler, som skal følges og perfektionistiske krav. Du får at vide, at du skal være den bedste, den klogeste og den mest interessante, samtidig med, at du får fortalt, at du er ’dum’ ’grim’ ’egoistisk’ og ’svag’. Vores indre dommer dømmer os og skælder os ud. ’Hvorfor sagde du sådan noget dumt noget til festen i går?’ eller ’Hvor ser du tyk ud i den bluse, du burde gå på slankekur øjeblikkeligt’.

Dommeren er en slags indre kontrolsystem, som grundlægges i opvæksten og sikrer os, at vi kan følge samfundets og vores forældres regler. Dette sker gennem selv kritik, bebrejdelser og advarsler, som kommer inde fra (fra dommeren). Når vi følger det, som dommeren siger, oplever vi at få kærlighed og accept udefra. Vi lærer at lytte til den stemme, som siger hvad vi ’bør’ og ’skulle’ gøre og hvem vi skal være. Det er nødvendigt, at kende samfundets regler, for at kunne fungere i verden. Men hvis den indre dommer og de indre regler overtager styringen, vil vi føle os deprimerede, stressede, ikke gode nok og ude af kontakt med vores sande jeg. For at være lykkelige, skal vi helst have en balance mellem at kunne følge samfundets regler og samtidig være i stand til at lytte til os selv.

Anbefalet litteratur:

Soul without Shame: A Guide to Liberating Yourself from the Judge within. Byron Brown, 1999
Embracing Your Inner Critic: Turning Self-Criticism into a Creative Asset. Hal Stone and Sandra Stone, 1993
Overcoming Depression: A guide to recovery with a complete self-help programme. Prof Paul Gilbert, 2009
The Mindful Way Through Depression: Freeing Yourself from Chronic Unhappiness. Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal and Jon Kabat-Zinn, 2007