Hvordan føler du dine følelser?

Hvordan føler du dine følelser?

Jeg bliver ofte spurgt, hvordan føle sine følelser og hvorfor?
Følelser er vores guide til vores inde kompas og de giver vigtig information i forhold til vores valg i livet. Føleserne har et budskab om hvordan vi har det og hvad vi har behov for. Vi er styret af vores følelser hvadenten vi er klar over det eller ej. Ofte gør vi ting for at undgå at føle noget ubehageligt. Det kan være at distrahere os selv med travlhed, chokolade, alkohol eller internettet. Når vi gør det, går vi glib af en dybere kontakt med vores inderste og vi overser vigtige signaler.

At lytte til og mærke vores følelser vil sige, at stoppe op og give os selv tid. Tid til at være stille og vende blikket indad. For mange mennesker er dette ikke let. Vores samfund og opdragelse har aldring lært os, at vende blikket indad og mærke vores inderste følelser. Som regel er vi opdraget til og har lært at klare os på det ydre plan og følge andres forventninger til os. Vi har ikke lært at lytte indad til os selv. Så derfor kan det være svært helt at vide, hvordan du gør det.

Findes der mon en eller anden teknik? Det første skridt er intentionen om at ville mærke. Næste skridt er at stoppe op og være i ro. Det behøver ikke være i lang tid i begyndelsen. Måske er det kun 5 minutter, hvor du mærker dit åndedræt, din krop og forsøger at mærke følelser. Du kan også gennemgå din dag og se, om du på et tidspunkt i løbet af dagen havde en følelse. Så kan du forsøge, at genkalde dig denne følelse ved at gå tilbage til hændelsen i dine tanker. Når følelsen så kommer op til overfladen, skal du ikke gøre andet, end at mærke. Det vil sige trække vejret og mærke dine fødder på gulvet eller du kan lægge din hånd på maven eller brystet. Her skal du forsøge IKKE at gøre noget, ikke at løbe væk eller distrahere dig selv. Du skal bare mærke så længe følelsen er der, indtil den forsvinder af sig selv. Ikke fordi du har skubbet den væk, men fordi den er arbejdet igennem, den har passeret. Efter du har mærket følelsen kan du se, om noget er forandret eller om følelsen havde et budskab til dig. Måske er der noget du har brug for at gøre eller handle på, måske ikke.

Der kan være forskel på ‘gamle’ følelser fra fortiden, som har ligget gemt i dit indre i mange år, og ‘nye’ følelser fra nutiden. Det kan være svært at skelne. Derfor skal alle følelser i udgangspunktet føleles. Næste skridt er så at finde ud af, om det er gamle eller nye følelser. Gamle følelser behøver ikke en handlingplan, for de knytter sig til fortidens hændelser og tilhører fortiden. Nutidens følelser kan handle om noget du skal forandre eller udtrykke nu. Måske er der en ven eller veninde du har brug for at sige noget til, eller en følelse der fortæller om noget du har brug for. Det er ikke altid let at skelne mellem de to typer følelser og de kan til tider være blandet sammen. Men når du mærker dine følelser på et dybere plan, vil du føle dig mere i kontakt med dig selv. Du vil også opleve, at du bliver lettere. Dette er fordi du giver slip på og arbejder igennem gamle følelser, som ellers har tynget dig.

Så her er opskriften:

1. sæt dig et roligt sted hvor du er alene.

2. læg hånden på din mave og mærk at du trækker vejret.

3. Luk øjnene.

4. Tænk på en situation hvor du blev såret, vred, ked af det.

5. Mærk følelsen indtil den forsvinder igen.

6. sid lidt og mærk hvordan du har det nu.

Der skulle gerne være en følelse af lettelse, men det kan også være du mærker nogle andre følelser.

Post navigation