Angst, fobier, OCD og social angst

Symptomer på angst:

 • Uro
 • Ængstelse
 • Panik
 • Dødsangst
 • Åndenød
 • Sveder og ryster
 • Lyst til at flygte
 • Ondt i maven
 • Angst for at blive skør

Former for angst:

Agorafobi: Angst for at være på steder med mange mennesker, hvor man ikke kan komme væk, f.eks. i en bus, i toget eller en kø i supermarkedet.

Enkelfobi: Angst i specielle situationer, f. eks. i mørke, tordenvejr eller i lukkede rum eller ved synet af blod, rotter, edderkopper eller slanger. Fobier er ofte associeret med angst for noget irrationelt og krybdyragtigt. Det er vigtigt at finde ud af, hvad fobien dækker over, som ofte intet har at gøre med fx. rotter, men er en udefineret angst fra tidligere hændelser eller overgreb, som viser sig i en fobi.

Panikangst: Anfald af angst som er så uudholdelige at man forsøger at undgå situationer, hvor man tidligere har haft panikanfald.

Generaliseret angst: Konstant angst hvor man er nervøs, får hjertebanken, bliver svimmel, sveder, ryster og spænder i musklerne.

Helbredsangst:Angst for at lide af en fysisk sygdom.

Angst er en ubehagelig følelse af anspændthed og uro, som spænder fra uro til panik. Du føler, at du er i fare uden med sikkerhed at vide hvorfor. Du bliver invaderet af mentale billeder, som skræmmer dig og gør dig panisk. Du har negative tanker om noget, der er sket eller noget du har gjort. Eller du har bekymringer om fremtiden eller dit helbred. Ofte er der en følelse af kontrol tab forbundet med angst- og panikfølelsen og samtidig er det at miste kontrollen, det du frygter.

Hvis du lider af fobier er det, du er bange for mere specifikt og du forsøger at undgå det, som gør dig bange. Dette er ikke altid muligt og dette får din angst til at eskalere.

Hvis du har oplevet stress gennem længere tid, har været udsat for traumer eller situationer, hvor du ikke kunne komme væk, har ubearbejdede følelser fra fortiden eller hvis du er meget perfektionistisk, kan din krop reagere med angst. Kroppen føler, at en fare lurer også selvom faren er drevet over for længst. Kroppen kan blive overbelastet af stress og nervesystemet er næsten permanent i alarmberedskab.

Fobier er også en angst tilstand, men hvor årsagen til angsten er en bestemt ting eller situation. Årsagen til en fobi er meget ofte ikke det, man umiddelbart føler, man er bange for. Derfor hjælper det ikke på den dybere årsag, at udsætte sig selv (eksponere) for den situation eller ting, man er bange for.

Symptomer på social fobi:

 • Uro
 • Angst for kritik
 • Angst for at rødme
 • Angst for at sige noget dumt
 • Angst for opmærksomhed
 • Angst for at skulle på toilettet
 • Isolation

Socialangst og socialfobi er noget de fleste mennesker kender til. De fleste kender til uro eller nervøsitet, når man skal møde nye mennesker til en fest eller på en ny arbejdsplads. Hvis du lider af socialangst og socialfobi, er næsten alle relationer og sociale kontakter præget af angst og uro. Du forsøger at undgå sociale sammenhænge og dette kan gå ud over karriere og privatliv. Du føler dig ofte ensom og isoleret.

Bag angsten for social kontakt ligger ofte lavt selvværd og negative tanker, både om sig selv og andre. Oplevelser der kan føre til socialfobi kan være mobning i barndommen, at blive drillet af søskende, manglende støtte og opbakning i hjemmet og andre negative oplevelser i relationen til andre.
Symptomer på OCD (obsessive compulsive disorder):

Tvangstanker:

 • Renlighed
 • Sygdomme
 • Døden
 • At skade andre eller sig selv
 • Religion eller sex
 • Remser eller regnestykker
 • Rækkefølger

Tvangshandlinger:

 • Vaskeritualer
 • Kontrol af om man har låst døren eller slukket for komfuret
 • Ritualer, hvor man skal gentage den samme handling på præcis samme måde
 • Ritualer, hvor ting skal arrangeres efter helt bestemte mønstre

Hvis du lider af OCD fylder tanker og tvangstanker meget i din hverdag. At tænke tankerne føles som en pine og du vil gerne slippe af med dem, hvilket synes umuligt. Tankerne er ofte forbundet med angst og uro, som kun kan dulmes ved at udføre en tvangshandling. Når handlingen er udført føler du dig rolig for en stund. Men da dette kun virker midlertidigt, skal handlingerne gentages, hvilket er tidskrævende. Ofte er mennesker med OCD perfektionister, som helst skal have en stor grad af kontrol over ydre ting. Hvis det ikke er muligt at udføre en tvangshandling kan det være meget angst provokerende. Tvangstankerne og tvangshandlingerne er et forsøg på at få kontrol over og styre en indre følelse af kaos og angst. Hvis du har OCD plages du ofte af skyldfølelse og frygter at være skyld i andre menneskers ulykke. Det at vaske sig ofte kan ses som et forsøg på, at ’rense sig’ af det, som virker beskidt inden i sig selv eller det kan være noget, som kommer udefra.

For nogle mennesker stammer OCD fra barndommen, som var utryg eller ude af kontrol. Måske med forældre, som havde alkoholproblemer. For andre kan der ligge høje krav om perfektionisme og idealer, som er svære at leve op til.

Behandling for angst, fobier, OCD og social angst

Fælles for angst, OCD og fobier er, at nervesystemet er overbelastet og der er en indre tilstand af stress. Dette sker som resultat af langvarig stress, traumer og andre overbelastninger. Derfor går behandlingen ud på at aflaste nervesystemet (dette vil sige at arbejde med kroppen og nærvær. Se mere under Somatic Experiencing/traumeterapi på hjemmesiden) og samtidig få talt om og bearbejdet den dybere liggende årsag og de følelser, der har ført til angst tilstanden. Når kroppen lærer at slappe af og du får mere kontakt med dig selv, vil du opleve at angsten formindskes. OCD behandling er ofte langvarig, da det kan være svært at bryde cirklen af tanker og handlinger, og finde frem til de følelser, som ligger bag.

Anbefalet litteratur:
The Worry Cure: Stop worrying and start living. Robert L. Leahy, 2006
Free Yourself from Anxiety: A Self-help Guide to Overcoming Anxiety Disorders. Emma Fletcher and Martha Langley, 2009
The Anxiety and Phobia Workbook. Edmund J. Bourne, 2011